• aselamatdatang1.jpg
  • at14.jpg
  • behsan.jpg
  • gambar1.jpg
  • gambar2.jpg
  • gambar4.jpg
  • gambar5.jpg

 
BADAN PENGURUSAN 

Perkembangan rangkaian KFE adalah dipantau sepenuhnya oleh satu badan pengurusan khas yng ditubuhkan pada 13hb Disember 2006 iaitu EG Management & Services (KT0219529-A) yang terdiri daripada beberapa bidang pengkhususan seperti Pengurusan Sumber Manusia, Akaun, Operasi, Stok & Inventori, Pemasaran serta IT & Teknikal. Badan ini bertanggungjawab memastikan kelancaran operasi setiap rangkaian dan menggubal dasar dan polisi untuk dilaksanakan.

Secara umum, setiap pengurus memainkan peranan masing-masing mengikut skop perjawatan seperti berikut:

1) Pengurus Operasi

Sebagai key-man bagi memastikan pengoperasian syarikat secara keseluruhan dapat berjalan dengan lancar mengikut prosedur dan dasar yang telah diluluskan.

2) Pengurus Akaun

Pihak yang bertanggungjawab memastikan perakaunan dan kewangan syarikat sentiasa berada dalam keadaan stabil supaya operasi syarikat tidak terganggu. Contoh, memastikan bajet tahunan yang ditetapkan adalah bersesuaian bagi memastikan keuntungan syarikat dapat dicapai.

3) Pengurus Sumber Manusia

Pihak yang bertanggungjawab memastikan staf mencukupi untuk pengoperasian syarikat dan melaksanakan tanggungjawab mengikut perundangan dan dasar-dasar syarikat yang telah ditetapkan dan diluluskan.

4) Pengurus Pemasaran

Pihak yang bertanggungjawab memastikan aktiviti pemasaran dapat berjalan mengikut prosedur dan dasar yang ditetapkan serta berusaha merancang aktiviti pemasaran bagi mencapai bajet yang disasarkan.

5) Pengurus Stok & Inventori

Pihak yang bertanggungjawab memastikan keperolehan stok bagi sesuatu produk dan mengawal secara langsung berkaitan pengurusan stok.

6) Pengurus IT & Teknikal

Pihak yang bertanggungjawab memastikan peralatan komputer dan teknikal dapat berfungsi dengan baik supaya pengoperasian syarikat tidak terganggu.


ORGANISASI EG MANAGEMENT & SERVICES SENDIRIAN BERHAD

 

PENGARAH

TN. HAJI RAMLI BIN YUSOFF

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PENGURUS SUMBER MANUSIA

PUAN HAMIDAH BINTI ISMAIL

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PENGURUS AKAUN

PUAN NIK SURIANI BINTI YUNUS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PENGURUS PEMASARAN

PUAN NORLI BINTI CHE ABDULLAH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PENGURUS OPERASI

ENCIK RUHI MUKHLIS BIN MUHAMMAD

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

EKSEKUTIF IT & TEKNIKAL

AHMAD SALLEHHUDDEEN BIN ABDUL RAMAN 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PEMBANTU AKAUN 1

CIK ZURAINI BINTI ARIFFIN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PEMBANTU AKAUN 2

PUAN HAFIZA BINTI HASAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PEMBANTU PEMASARAN

CIK NABILAH IZZAH BINTI MOHD HASSAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PEMBANTU SUMBER MANUSIA

CIK NOORHANANI ZUHAILAH BINTI MOHD NAWAWI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PEMBANTU OPERASI

CIK NURUL AKMA BINTI MOHD NAWI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.